Chci zdarma vyřídit nejvýhodnější hypotéku

Chci prodat nemovitost
Chci koupit nemovitost
chci prodat za hotové
chci pracovat u maxen

chci zdarma vyřídit nejvýhodnější hypotéku

Zde si prosím vyplňte formulář posouzení bonity ohledně Vaší hypotéky. V případě, že máte zájem o kompletní vyřízení výhodné hypotéky ZDARMA, prosíme o vyplnění tohoto formuláře, na základě kterého jsme schopni propočítat Vaší bonitu a navrhnout Vám nejlepší možné řešení Vaší hypotéky. Ve Vašem vlastním zájmu prosíme o co nejpřesnější vyplnění údajů. Vámi sdělené údaje považujeme za přísně důvěrné a budou použity pouze pro výpočet Vaší bonity.

Údaje o hypotéce

První žadatelDruhý žadatel
Požadovaná výše úvěru v Kč * 
Plánovaná výše investice z vlastních zdrojů v Kč * 
Hodnota zastavené nemovitosti v Kč * 
Požadovaná délka úvěru v letech * 
Požadovaná délka fixace v letech * 
Účel úvěru * 
Místo financování nemovitosti *
(např. Pardubice, Valy, apod. )
 
Typ nemovitosti * 
Předpokládaná doba realizace *
(např. červen, do 1 měsíce, apod.)
 
Došlo někdy ke zpoždění jakékoli splátky (i o den)? *
Došlo někdy k přečerpání úvěrového rámce (kontokorentu) na běžném účtě? Jakákoli opožděná splátka se může objevit v registru a celý úvěr zkomplikovat.

 

příjmy a výdaje

Zdroj příjmů *
Délka stávajícího zaměstnání (podnikání) v letech *
Zaměstnání na dobu neurčitou
(u zaměstnance)
Výše ČISTÉHO MĚSÍČNÍHO příjmu v Kč (u zaměstnance)
Základ daně z podnikání (ř.37) a výše zaplacené daně, popř. obrat, z posledního daňového přiznání
Celková výše měsíčních závazků na leasingy a úvěry *
Celková výše ostatních měsíčních závazků (pojištění, spoření) *
Výše limitu na kreditních kartách a kontokorentech (i nečerpaných) *
Pokud máte stavební spoření, název spořitelny a výše naspořených vlastních prostředků *
V jakých bankách máte běžné účty *

 

údaje o žadatelích

Příjmení a jméno * 
E-mail * 
Mobil * 
Kdy vás můžeme kontaktovat * 
Datum kontaktu 
Rok narození *
Celkový počet osob v domácnosti *  
z toho děti do 6 let 
z toho děti 6 - 10 let 
z toho děti 10 -15 let 
z toho nezaopatřené děti 15 - 26 let 
z toho dospělé osoby  
Poznámka
(max. 500 znaků, např. zda máte záznam v registru CBCB nebo SOLUSU či jiné podrobnosti o úvěru, požadavky na mimořádné splátky apod.)